www.eko-uprawy.pl

Portal dla ekologicznych producentów żywności powstał w 2011 roku i wykazuje duży potencjał rozwojowy. Dostarcza wiedzy ogrodnikom i rolnikom zainteresowanym branżą „bio” i „eko”. Możliwość reklamy w tym serwisie wypełnia lukę dla dostawców środków produkcji przeznaczonych dla rolników i ogrodników ekologicznych. Dla firm operujących w konwencjonalnym sadownictwie może stać się doskonałym sposobem dotarcia do sadowników gospodarujących w bardziej naturalny sposób.

 eko uprawy